Disclaimer: De informatie die wordt aangeboden op deze pagina geldt enkel als algemene informatie en mag niet beschouwd worden als juridisch advies. Het gebruik van en de toegang tot deze pagina brengen geen advocaat-cliëntrelatie tussen Littler Mendelson en u tot stand. De aangeboden informatie op deze pagina vervangt geen ervaren juridisch advies. U dient uw Littler-advocaat te raadplegen indien u vragen hebt omtrent een geheel van specifieke feiten of een specifieke situatie.

JaNeen
Neemt het personeel van de verschillende entiteiten deel aan dezelfde sociale activiteiten? {{Teambuilding, personeelsfeest, opleidingen, agenda of niewsbrief van het personeel, teambijeenkomsten…}} [[3]]
Heeft het personeel van de verschillende entiteiten toegang tot dezelfde faciliteiten? {{Eetzaal, sportzaal, rustruimte, rokersruimte, parking, douches, toiletten, ..}} [[3]]
Zijn er een of meerdere personeelstransfer(s) of ander personeelsverloop (geweest) tussen de verschillende entiteiten? {{Personeelsmutatie of -uitwisseling tussen de verschillende entiteiten}} [[3]]
Is/zijn de human ressources manager(s) dezelfde voor de werknemers van de verschillende entiteiten? {{Het HR-team is hetzelfde voor de verschillende entiteiten. De eindverantwoordelijke voor de human ressources is dezelfde persoon.}} [[3]]
Werkt het personeel van de verschillende entiteiten in hetzelfde (dezelfde) gebouw(en) of in zeer nabijgelegen gebouwen? {{De verschillende entiteiten bevinden zich op dezelfde site of in hetzelfde gebouw. De werknemers delen dezelfde lokalen. De gebouwen zijn aangrenzend of zeer nabijgelegen.}} [[2]]
Gebruiken de verschillende entiteiten dezelfde « sociale » documenten? {{Dezelfde contracten, arbeidsreglementen, car policy, ICT policy, dienstnota’s … }} [[1]]
Passen de verschillende entiteiten dezelfde regels toe op hun personeel? {{Dezelfde werkroosters, dezelfde wekelijks arbeidsduur, hetzelfde beloningsbeleid, jaarlijkse vakanties, feestdagen en vervangingsdagen, conventionele verlofdagen, sociale voordelen, uitbetalingsmoment}} [[1]]
Zijn de werknemers van dezelfde categorie? {{Stellen de verschillende entiteiten arbeiders, bedienden, beiden te werk ?}} [[1]]
Maken de verschillende entiteiten deel uit van hetzelfde paritair comité? {{ }} [[1]]
Hebben de verschillende entiteiten dezelfde HR-partners? {{Sociaal secretariaat, arbeidsongevallenverzekering, EDPBW, vakantiekas, interimkantoor, arbeidsgeneesheer, aanvullende pensioenverzekering, schoonmaakbedrijf voor de kledij en lokalen, bedrijfsrevisor, juridisch adviseur,}} [[1]]
Oefenen de verschillende entiteiten dezelfde of gelijkaardige activiteiten uit? {{Uitoefening van dezelfde activiteit of verbonden activiteiten, op geharmoniseerde wijze. Hetzelfde cliënteel, dezelfde leveranciers…}} [[1]]
Hebben de verschillende entiteiten dezelfde of gedeelde contactgegevens? {{Één enkele telefooncentrale, één enkele lijst van telefoonnummers, gemeenschappelijke telefoonextensie, hetzelfde model van e-mailadres, hetzelfde briefpapier, hetzelfde logo, dezelfde bankrekening, dezelfde website…}} [[1]]
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.